Schoolraad

Elke vier jaar wordt een nieuwe schoolraad samengesteld. De huidige bezetting gaat van start op 17/05/2021. In onze school werden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voorgenoemde geledingen.


Voorzitter Delphine Christiaens

Oudergeleding Delphine Christiaens en Bart Dewaele

Personeelsgeleding Ann Verhelle en Mieke Derez

Lokale gemeenschap Katrien Ruysschaert en Jorgen Deman


Contact: schoolraad@vbsotegem.be