Schoolraad

Elke vier jaar wordt een nieuwe schoolraad samengesteld. De huidige bezetting ging van start op 01/04/2017. In onze school werden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voorgenoemde geledingen.


Voorzitter Delphine Christiaens

Oudergeleding Delphine Christiaens en Matthias Van Eeckhout

Personeelsgeleding Ann Verhelle en Mieke Derez

Lokale gemeenschap Katrien Ruysschaert en Eliane Spincemaille


Contact: schoolraad@vbsotegem.be