Onze visie

Identiteit van onze school

Als team in deze landelijke dorpsschool koesteren wij alle Parels in een geborgen omgeving om samen te lev(r)en en zo een deel van de Ketting te worden.

In onze katholieke school geloven we sterk in de totale ontwikkelkracht van onze kinderen. We zijn een warme school waar fouten maken mag, want enkel zo sta je open om te leren.

Als we samen willen leven en leren, moeten we respectvol in dialoog gaan met elkaar. We zorgen ervoor dat iedereen zich geborgen voelt en er niet alleen voor staat.


Aanpak en aanbod

We bieden de kinderen de kans te ontwikkelen tot rijke persoonlijkheden door hen breed te vormen met leerstof, maar ook met leefstof.

Door het organiseren en uitwerken van een jaarlijks schoolproject stimuleren we het ik-jij-wij gevoel.

We laten onze leerlingen groeien tot gezonde en veerkrachtige personen, met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid, in een verbindend school- en klasklimaat.

Bewegen en beleven zorgt bij kinderen voor motivatie in plaats van ‘moetivatie’. Daarom vinden we het belangrijk om vaker naar buiten te gaan om te leren: op de speelplaats, in onze schooltuin of in de schoolbuurt. Zo verruimen we met de opgedane ervaringen onze blik op de wereld.

We prikkelen hen ook om leerstappen te zetten door hen verschillende uitdagingen te bieden.


Zorg

Elk kind is uniek. Als kleine school kunnen we de kinderen goed opvolgen: zorgnoden worden vlug herkend en zo kunnen we snel ingrijpen.

We willen ervoor zorgen dat iedereen zich goed in zijn vel voelt.

Om ons onderwijs en onze zorg goed te kunnen afstemmen op de noden van het kind stellen we concrete doelen voorop. Zo scheppen we duidelijkheid in wat we willen bereiken met onze kinderen. Door samen met hen terug te blikken op wat en hoe werd geleerd, verhogen we hun betrokkenheid en ‘leer-kracht’.


Organisatie

We streven naar kwaliteitsvol onderwijs en gaan daarom regelmatig en constructief in gesprek met het team, ouders, partners (o.a. CLB, ondersteuningsnetwerk, logopedisten,...), de lokale gemeenschap, de scholen uit onze scholengemeenschap,...

We staan open voor en gaan mee met onderwijsvernieuwingen. Door nascholingen te volgen en door met collega’s samen te werken, over de klas- en schoolmuren heen, willen we verder groeien als experts.