Menu + afspraken

Organisatie:

  • Iedere morgen (behalve op woensdag) wordt in de klas gevraagd wie op school eet: Er is keuze tussen een warme maaltijd (dagschotel, gluten- of lactosevrij, halal...) of er wordt een lunchpakket meegebracht van thuis. De maaltijden worden online geregistreerd en doorgegeven aan de traiteur. Speciale maaltijden, zoals lactosevrij of Halal, moeten één dag vooraf gemeld worden aan het secretariaat.

  • 's Middags:

De middagmalen worden genomen in De Parel. De schooleters van De Ketting gaan onder begeleiding van en naar De Parel.

De kinderen eten in 3 shifts, in 2 verschillende lokalen

Eerste, tweede en derde leerjaar

De kleuters (Zo kunnen ze nog eens rustig naar het toilet en is de middagpauze onderbroken)

Vierde, vijfde en zesde leerjaar

De kinderen die ’s middags naar huis gaan, komen niet vóór 13:00 terug naar school (uitzonderingen kunnen toegestaan worden in afspraak met de leerkracht). In De Ketting begint het toezicht voor deze leerlingen pas vanaf 13:00.Afspraken:

  • Wie 's morgens zijn lunch thuis vergeet, zal automatisch een warme maaltijd krijgen. We storen dus het secretariaat niet om naar huis te bellen.

  • Tijdens warme zomerdagen raden we aan om een coldpack in de lunchdoos te steken. Op zo'n dagen worden de lunchdozen echter ook op een koele plaats bewaard op school.

  • 's Middags kunnen de leerlingen water en soep drinken, ze brengen dus geen drank mee van thuis.

  • Alle kinderen blijven ten minste een kwartier aan tafel zodat ze hun middagmaal rustig kunnen nuttigen. Wie na een kwartier reeds klaar is met eten, gaat spelen. De eetzaal is ruim genoeg om de kinderen die nog niet klaar zijn rustig verder te laten eten.

  • De kinderen en de ouders hebben respect voor het personeel in de eetzaal.

  • We verspillen geen soep/water/voedsel.

  • De kinderen krijgen een voldoende hoeveelheid opgeschept. Is er nog over, dan gaat de verantwoordelijke van de eetzaal nog eens extra rond voor wie nog extra wenst. Er is dus zeker steeds voldoende om de kinderen 's middags van eten te voorzien.


De aanbesteding voor het aanstellen van een traiteur werd door onze scholengemeenschap De Brug toegewezen aan Esthio.


De middagbijdrage dekt de kosten van de maaltijd, de betalingen van het refterpersoneel en de toezichters en schoonmakers, aankoop van meubilair en benodigdheden in de eetzaal, onderhoudsproducten, energiekosten,... Dit bedrag werd vastgelegd door onze scholengemeenschap, de raad van bestuur en onze schoolraad.