Menu + afspraken

Organisatie:

De middagmalen worden genomen in De Parel. De schooleters van De Ketting gaan onder begeleiding van en naar De Parel. 

De kinderen eten in 3 shifts, in 2 verschillende lokalen

Eerste, tweede en derde leerjaar

De kleuters (Zo kunnen ze nog eens rustig naar het toilet en is de middagpauze onderbroken)

Vierde, vijfde en zesde leerjaar

De kinderen die ’s middags naar huis gaan, komen niet vóór 13:00 terug naar school (uitzonderingen kunnen toegestaan worden in afspraak met de  leerkracht). In De Ketting begint het toezicht voor deze leerlingen pas vanaf 13:00.


Afspraken in de eetzaal: De aanbesteding voor het aanstellen van een traiteur  werd door onze scholengemeenschap De Brug toegewezen aan Esthio.


De middagbijdrage dekt de kosten van de maaltijd, de betalingen van het refterpersoneel en de toezichters en schoonmakers, aankoop van meubilair en benodigdheden in de eetzaal, onderhoudsproducten, energiekosten,... Dit bedrag werd vastgelegd door onze scholengemeenschap, de raad van bestuur en onze schoolraad.