Schooluren • ’s Morgens: We verwachten dat jouw kind op tijd naar school komt.

 • Is jouw kind vroeger dan 08:00 aanwezig, dan is zij/hij verplicht om naar de opvang te gaan.

 • Poort open in de Parel vanaf 08:00 (ook voor L4-L5-L6), in De Ketting vanaf 08:15

 • Zachte landing in onze lagere school: vanaf 8:15 gaan de kinderen van de lagere school reeds de klas binnen om het persoonlijk contact met de leerkracht te stimuleren, de maaltijden te noteren, taken in te dienen, een spelletje te spelen,... Dit stimuleert een goed gevoel voor de leerlingen. De kleuters genieten op dit moment van extra speelruimte.

 • Jouw kind wordt ten laatste om 08:30 op school verwacht.


 • ’s Middags:

 • De lessen eindigen om 11:40

 • Poort terug open in De Parel vanaf 12:55, in De Ketting vanaf 13:00

 • Jouw kind wordt ten laatste om 13:10 terug op school verwacht (uitgez. op woensdag)


 • ’ s Avonds:

 • De lessen eindigen om 16:00 (om 15:00 op vrijdag)

 • Vanaf 16:15 is er naschoolse opvang


We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt, dit zowel in het kleuter als in het lager onderwijs. De leerlingen die voor of na de schooluren op school moeten blijven, moeten naar de opvang en hebben geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats aanwezig te zijn.


De aanwezigheid van je kind op school is erg belangrijk:

- De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.

- De aanwezigheid van jouw kind op school heeft ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

Daartoe moeten we de aanwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs. Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.