De Parel en De Ketting

DE PAREL

Kleuters + eerste tot en met derde leerjaar

Directie en secretariaat

Opvang + slaapklasje

Eetzaal

't Slotje (leerlingbesprekingen)

De Schelp (muzische ruimte)

Bewegingsklas

Schooltuin


DE KETTING

Vierde tot en met zesde leerjaar

Turnzaal

PC-klas