Milieu en gezondheid

Energie: Op het plat dak van 'De Parel' hebben we 40 zonnepanelen

Wij zijn partner van Warme Gemeente Zwevegem

Wij zijn een Hart-Veilige school

We sparen lege batterijen: via Bebat krijgen we in ruil waardebonnen voor spelmateriaal

Kiwistickers: In ruil voor heel wat stickers ontvangen we van Zespri ballen, kiwidoosjes en -lepeltjes,...