Evalueren en rapporteren

Wij werken met het leerplan ZILL: Zin in Leren, Zin in Leven.

Dag na dag zien we onze kinderen groeien en ontwikkelen. Van groot belang is de feedback tijdens het leerproces. Om deze groei te begeleiden kiezen we voor vele vormen van permanente en brede evaluatie.


Daarom geven we informatie over:

- de sterktes en de werkpunten van jouw kind

- de geleverde inspanningen, nl. de inzet en de leermotivatie

- de leef- en werkhoudingen

- de resultaten van jouw kind, de groei in de loop van het jaar


  • Kleuter:

De evolutie van jouw kleuter wordt tweemaal per schooljaar besproken. Je krijgt vooraf een kijkwijzer mee waarin een aantal vragen worden gesteld over de ontwikkeling van jouw kind thuis. Deze antwoorden worden op het gesprek vergeleken met de ontwikkeling in de klas.

De leraar verstuurt een doodle met verschillende momenten. Je tekent in op het moment waarop het jou best uitkomt.

Indien je meer gesprekken wenst, kan je de klasleerkracht via mail contacteren.


  • Lager:

Voor de onderbouw kiezen we voor 3 contactmomenten waarop we de ontwikkeling van jouw kind bespreken:

- eind oktober: Je krijgt vooraf een kijkwijzer mee waarin een aantal vragen worden gesteld over de ontwikkeling van jouw kind thuis. Deze antwoorden worden op het gesprek vergeleken met de ontwikkeling in de klas.

- eind januari: woordrapport over de ontwikkeling van jouw kind

- eind juni: woordrapport over de ontwikkeling van jouw kind

Indien je meer gesprekken wenst, kan je de klasleerkracht via mail contacteren.


De bovenbouw krijgt 2 soorten rapporten:

  • 2 keer een rapport “dagelijks werk” (vóór de herfst- en paasvakantie) Dit rapport heeft een blauwe kleur.

  • Rapport met Kerstmis en rapport einde schooljaar: deze punten zijn een samenvatting van het “dagelijks werk” én de eigenlijke proefwerken. (= hoofdzakelijk tijdens de voorlaatste week van het trimester). Dit rapport heeft een witte kleur. Jouw kind wordt ook geëvalueerd op mediacompetenties, bewegingsopvoeding, muzische vaardigheden en leef-, leer- en werkhoudingen. Deze resultaten worden telkens besproken tijdens een oudercontact.

De kinderen hebben ook een evaluatiemap met toetsen, brede evaluaties, zelfreflecties, …

Deze map kan steeds enkele dagen thuisblijven. Mogen we vragen om elke evaluatie te ondertekenen, zo weet de leraar dat de ouder elke evaluatie heeft gezien.