Evalueren en rapporteren

Breed evalueren en rapporteren

Wij werken met het leerplan ZILL: Zin in Leren, Zin in Leven.


Dag na dag zien we onze kinderen groeien en ontwikkelen. Van groot belang is de feedback tijdens het leerproces. Om deze groei te begeleiden kiezen we voor vele vormen van permanente en brede evaluatie.


Daarom geven we informatie over:

- de sterktes en de werkpunten van jouw kind

- de geleverde inspanningen, nl. de inzet en de leermotivatie

- de leef- en werkhoudingen

- de resultaten van jouw kind, de groei in de loop van het jaar


• Kleuter

- Tijdens het schooljaar volgt de klasleraar jouw kind op door middel van observaties in de klas. Tijdens interne overlegmomenten met de titularis en de zorgcoördinator en indien nodig met het CLB, worden voor sommige leerlingen extra maatregelen genomen om het leren en ontwikkelen vlotter te laten verlopen.

- In oktober krijg je een kijkwijzer mee waarin een aantal vragen worden gesteld over de ontwikkeling van jouw kind thuis. Tijdens een gesprek met jou worden deze antwoorden vergeleken met de ontwikkeling in de klas. Je krijgt hiervoor een uitnodiging waarbij je het voor jou meest geschikte moment kan duiden.

- Eind maart en op het eind van het schooljaar wordt de evolutie van jouw kind besproken. Ook hiervoor kan je het voor jou meest geschikte moment kiezen.


• Lager

Voor de onderbouw organiseren we 3 contactmomenten waarop we de ontwikkeling van jouw kind bespreken.

- In oktober krijg je een kijkwijzer mee waarin een aantal vragen worden gesteld over de ontwikkeling van jouw kind thuis. Tijdens een gesprek met jou worden deze antwoorden vergeleken met de ontwikkeling in de klas. Je krijgt hiervoor een uitnodiging waarbij je het voor jou meest geschikte moment kan duiden.

- In januari en in juni worden de 10 ontwikkelvelden met jou besproken aan de hand van een woordrapport. We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van jouw kind in woorden uit te leggen in plaats van hierop punten te geven. Elk kind ontwikkelt nl. op zijn/haar eigen tempo en leervermogen. Van hieruit vertrekken we om doelgericht te differentiëren: ofwel zetten we een stap terug ofwel vooruit.

Voor de bovenbouw organiseren we 2 contactmomenten waarop we de ontwikkeling van jouw kind bespreken.

- Eind december en eind juni ontvang je een puntenrapport voor taal, wiskunde, wereldoriëntatie + een evaluatie van de andere leerdomeinen. Dit wordt door de titularis besproken met jou en jouw kind.

- Voor de herfst- en paasvakantie ontvang je een overzicht van de punten ‘dagelijks werk’.


Tijdens het schooljaar krijgen de kinderen steeds de tussentijdse (zelf)evaluaties mee naar huis. Zo kan je de evolutie van jouw kind ook thuis opvolgen. Mogen we vragen deze telkens te ondertekenen, zo weet de leraar dat je deze hebt gezien.


Wens je een extra gesprek tijdens het schooljaar, aarzel dan niet om de titularis te contacteren. Het kan ook zijn dat we jullie zelf contacteren om een extra gesprek in te plannen.